DESIGN ATELIÉR JÁN HUŇADY - DESIGN | ADVERTISING | ART

Citát R.F.

V umení platí odpradávna, že maliar vedie rozhovor cez paletu, štetec, plátno
a len vtedy môže byť jeho počínanie dôveryhodné, ak ťaží zo svojej podstaty
a logický rozum, citové naladenie alebo viera mu ukážu, v čom nemôže uhnúť.

(Maľovanie/milovanie – Rozhovory s Rudolfom Filom)

IMG_6528