DESIGN ATELIÉR JÁN HUŇADY - DESIGN | ADVERTISING | ART

CV

singularita_hunady_9.6.2016

Ján Huňady

Narodený  31.7.1966 v Zlatých Moravciach. V roku 1985 absolvoval štúdium na SUPŠ v Bratislave, odbor úžitková fotografia  a propagačná grafika. V rokoch 1994–1999 študoval na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre.  Člen SVU – Združenia výtvarníkov N’89, Umeleckej besedy Slovenskej. Venuje sa grafickému dizajnu, voľnej maliarskej tvorbe, knižnej typografickej ilustrácii, tvorbe objektov a reklame. Pôsobí ako pedagóg na UKF v Nitre, Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy na FF UKF. Vystavuje doma i v zahraničí, samostatne i s profesnými združeniami a spolkami. Zastúpený v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.
Žije a tvorí na Budíne, vo Veľkom Záluží pri Nitre.

jan-hunady-2